Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Leveranciers

Bij de selectie van leveranciers is zowel de commerciële als de ethische kant van de relatie van belang. Absolute voorwaarde hierbij is dat zowel de leverancier als zijn toeleveranciers zich houden aan de geldende wetten en regels van hun land. De manier van zaken doen moet verenigbaar zijn met de normen en waarden van Beter Bed Holding, die gebaseerd zijn op de Global Compact Code van de Verenigde Naties.

Van strategische leveranciers wordt gevraagd om de ‘Gedragscode Leveranciers’ te ondertekenen. De leveranciers van alle formules van Beter Bed Holding met wie de organisatie een langdurige relatie heeft, hebben allen de gedragscode ondertekend. Alle strategische leveranciers zijn afkomstig uit Europa. Jaarlijks wordt bij minimaal twee leveranciers getoetst of het bedrijf zich conformeert aan de leveranciersvoorwaarden van Beter Bed Holding.

Stakeholders hebben aangegeven dat ze verwachten dat grote marktpartijen als Beter Bed Holding een proactieve rol spelen bij het ketenbeheer en daarbinnen met name focussen op de gebruikte, of te gebruiken materialen (hout, ijzer, dons en katoen). De voorliggende stap op weg naar een circulaire economie is dat de schadelijke stoffen in met name de matrassen uitgefaseerd dienen te worden. Leveranciers worden hier in reguliere gesprekken op aangesproken. Beter Bed Holding hecht er bovendien belang aan dat er respectvol met dieren wordt omgegaan. Voor de organisatie betekent dit bijvoorbeeld dat ten behoeve van het bedtextiel de schapen op een diervriendelijke manier geschoren worden en dat het dons niet van levende pluk is.

Een van de strategische doelstellingen 2016-2020 is het realiseren van minder (maar meer strategische) leveranciers met minder sku's ('stock keeping units'). Het verdiepen van de relatie met de strategische leveranciers heeft ten doel om te komen tot een betere samenwerking en daarmee het behalen van gezamenlijke doelstellingen onder meer op het gebied van duurzaamheid. Het beheersen van de keten zal een gezamenlijke inspanning van de onderneming en haar toeleveranciers zijn hetgeen de strategische allianties met de leveranciers van een dermate groot belang maakt. Zo is Beter Bed Holding van plan te participeren in EMBED (zie 'Strategie en doelstellingen'), een initiatief van de EBIA dat gelieerd is aan een van de strategische leveranciers van de onderneming.