Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Inleiding

De maatschappelijke waarde van een gezonde nachtrust wordt alom erkend. Goed uitgeslapen mensen zijn gelukkiger en gezonder. Daaraan een positieve bijdrage te kunnen leveren, is wellicht de belangrijkste contributie van Beter Bed Holding aan de samenleving. Deze bijdrage wordt vormgegeven door een breed assortiment van kwalitatief hoogwaardige producten met passend advies tegen een scherpe prijs aan te bieden, hetgeen in de missie als volgt is omschreven: 'niets inspireert en motiveert ons meer, elke dag opnieuw, dan te zorgen dat al onze klanten op een betaalbare wijze, heerlijk, comfortabel en gezond kunnen slapen'.

In 2015 zijn verdere stappen gezet bij de vertaling van de visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen ('MVO') naar gericht beleid. Nadat in 2014 de stakeholderdialoog plaatsvond, is in 2015 de MVO-stuurgroep ingesteld, die op managementniveau opdracht heeft gekregen voor de periode 2016-2020 nieuwe doelstellingen op het gebied van MVO te definiëren en te realiseren, met inachtneming van de visie zoals verwoord door Ton Anbeek: 'Wat we doen, moet goed zijn voor mens, dier en planeet en dus ook voor onze klanten, medewerkers en zakenpartners. Groei is voor ons veel meer dan alleen maar investeren in meer omzet. We zijn ervan overtuigd dat deze visie niet alleen gunstig is voor onze resultaten en reputatie, maar ook meer voldoening geeft bij ons werk. We willen niet alleen de dingen goed doen, maar juist ook de goede dingen doen en wel op een financieel verstandige wijze.'

Het MVO-verslag dient als aanvulling op het jaarverslag. Met dit verslag rapporteert Beter Bed Holding N.V. voor de vijfde keer over haar activiteiten en vorderingen op het gebied van MVO volgens de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). In de stakeholderdialoog is vastgesteld over welke onderwerpen de onderneming dient te rapporteren. Door MVOplossingen, een extern adviseur van de onderneming, is vastgesteld dat het onderhavige verslag tevens grotendeels voldoet aan het applicatieniveau G4 CORE. Met ingang van 2013 rapporteert de onderneming volgens de G4-rapportagerichtlijnen en heeft hierbij gekozen voor de basisverslaggevingsvorm, ofwel CORE (dit in tegenstelling tot de uitgebreide verslaggevingsvorm COMPREHENSIVE). Deze en andere definities zijn terug te vinden in de lijst met definities.Met ingang van dit jaar introduceert Beter Bed Holding op haar jaarverslag- en MVO-verslagwebsite een eco-versie van beide verslagen.