Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Standaarden en samenwerkingsverbanden

Beter Bed Holding onderschrijft c.q. ondersteunt de volgende extern ontwikkelde economische, milieu- en sociale handvesten, principes of andere initiatieven:

Daarnaast is Beter Bed Holding aangesloten bij Branchevereniging INretail en onder meer lid van de Raad Nederlandse Detailhandel.