Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

De ecologische voetafdruk

De organisatie is zich er al jaren van bewust dat de ecologische voetafdruk van Beter Bed Holding bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Beter Bed Holding maakt er al jaren met succes werk van om de ecologische voetafdruk te verminderen. In 2015 heeft een energie-audit plaatsgevonden bij Matratzen Concord in Duitsland. Lessen uit deze audit zullen worden doorgevoerd in de rest van de organisatie. Na implementatie van de lessons learned zullen deze audits in de overige bedrijfsonderdelen uitgevoerd worden.

Sinds 2012 zijn vanuit de organisatie voorstellen gekomen om de prestaties op het gebied van MVO te verbeteren. Enkele van de ingebrachte en uitgevoerde verbeteringen die ondersteunen bij besparing van de energiebehoefte, zijn:

  • Het centraal en tijdgebonden bedienen van de verlichting.
  • Het in beheer nemen van energiemeters om locatiespecifieke maatregelen te nemen.
  • Het gebruik van ledverlichting in de lichtreclame van filialen.
  • De aanschaf van nieuwe vrachtwagens met de hoogste Euronormering (Euro 6).

Beter Bed Holding meet niet de directe effecten van besparingsprojecten of de investeringen in energiezuinige apparatuur.

De belangrijkste energiebronnen zijn elektriciteit en aardgas met een verbruik van respectievelijk 105 terajoule (2014: 111) en 102 terajoule (2014: 102). Het verloop van het energieverbuik over de afgelopen jaren is als volgt weergegeven:

Energieverbruik (TJ)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Elektriciteit

105

111

114

121

122

123

Aardgas

102

102

133

118

109

113

Stookolie

24

25

30

29

23

24

Totaal

231

238

277

268

254

260