Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

De CO2-voetafdruk

Aansluiting op klimaattop Parijs

Tijdens de klimaattop in Parijs hebben de politieke leiders in mondiaal verband de afspraak gemaakt, dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40% teruggedrongen moet zijn. Daarbij hebben regeringsleiders en de Verenigde Naties aangegeven dat juist het bedrijfsleven een belangrijke taak heeft om deze doelen te halen.

Beter Bed Holding streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen te beperken door zuinig om te gaan met de energiebronnen die nodig zijn voor de bedrijvigheid. De uitstoot van broeikasgassen wordt berekend met behulp van indicatoren van het GHG Protocol; broeikasgassen worden gerapporteerd in kilo CO2. Aangezien de tabellen met conversiefactoren uit het GHG Protocol alleen compleet zijn voor het broeikasgas CO2, kiest de onderneming ervoor niet te rapporteren over de overige broeikasgassen, waaronder CH4 en N2O.

CO2-uitstoot

In 2015 is de CO2-uitstoot uitgekomen op 19.964 ton, een daling van ruim 11% ten opzichte van 2014. De daling wordt met name bereikt door de inspanningen op het gebied van elektriciteit. De voornaamste bijdrage wordt geleverd door Matratzen Concord die in Duitsland in oktober 2015 is overgestapt op groene stroom als gevolg waarvan de CO2-uitstoot in Duitsland met 24% daalt . De tweede belangrijke bijdrage wordt geleverd door Beter Bed Nederland, waar de CO2-uitstoot in 2015 in de winkels teruggedrongen is met 574 ton als gevolg van de eerder genoemde verbouwingen.

CO2-uitstoot (ton)

2015

2014

2013

2012

Aardgas

6.087

6.090

7.935

7.013

Stookolie

1.638

1.703

2.055

2.007

Diesel

1.275

1.361

1.261

1.389

Elektriciteit

9.153

11.741

12.066

12.731

Vliegverkeer

38

29

24

35

Woon-werkverkeer

1.773

1.672

1.704

1.823

Totaal

19.964

22.596

25.045

24.998


CO2-uitstoot (ton)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Directe emissies (scope 1)

9.000

9.154

11.251

10.409

9.289

9.625

Indirecte emissies (scope 2)

9.153

11.741

12.066

12.731

12.819

13.053

Overige emissies (scope 3)

1.811

1.701

1.728

1.858

1.849

1.717

Totaal

19.964

22.596

25.045

24.998

23.957

24.395


Scope 1: Directe emissies

De directe uitstoot van CO2 door Beter Bed Holding is 9.000 ton. Dit is ongeveer 45% van de totale uitstoot. De directe uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen met aardgas.

Scope 1 (ton CO2)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Aardgas

6.087

6.090

7.935

7.013

6.458

6.690

Stookolie

1.638

1.703

2.055

2.007

1.592

1.686

Diesel

1.275

1.361

1.261

1.389

1.239

1.249

Totaal

9.000

9.154

11.251

10.409

9.289

9.625

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland worden winkels in enkele gevallen verwarmd met stookolie. De informatie over stookolie is een ruwe schatting. Dit komt enerzijds doordat de winkels de stookolie niet zelf afnemen, omdat deze opgenomen is in de huurprijs. Anderzijds is het periodieke verbruik moeilijk meetbaar omdat de olie in grote tanks zonder meters wordt bijgevuld. Voor de volledigheid is er wel voor gekozen om de CO2-uitstoot als gevolg van het geschatte stookolieverbruik te rapporteren.

De CO2-uitstoot van diesel is het gevolg van de bezorging van goederen in Nederland.


Scope 2: Indirecte emissies gerelateerd aan elektriciteit

De indirecte uitstoot van CO2, waar de organisatie verantwoordelijk voor is maar niet zelf uitstoot, bestaat uit de CO2-uitstoot door de elektriciteitsleveranciers. Het verbruik van elektriciteit is verantwoordelijk voor 9.153 ton CO2, wat gelijk staat aan 45% van de totale CO2-voetafdruk.

Scope 2 (ton CO2)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Elektriciteit

9.153

11.741

12.066

12.731

12.819

13.053

Bij de berekening van de CO2-uitstoot is in de voorgaande jaren ten onrechte het verbruik van het hoofdkantoor in Uden niet meegenomen. Hierdoor zijn de scope 2 emissies over de afgelopen vijf jaar ondergewaardeerd.

Correctie CO2-uitstoot (ton)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Gerapporteerd in 2014

n.v.t.

11.369

11.674

12.297

12.368

12.595

Gerapporteerd in 2015

n.v.t.

11.741

12.066

12.731

12.819

13.053

Correctie

n.v.t.

372

392

434

451

458


Scope 3: Overige indirecte emissies broeikasgassen

De overige indirecte uitstoot wordt veroorzaakt door de vervoersbewegingen van het personeel. De vervoersbewegingen zijn verantwoordelijk voor 1.811 ton CO2, dat gelijk staat aan 9% van de totale CO2-voetafdruk.

Scope 3 (ton CO2)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Vliegverkeer

38

29

24

35

38

31

Woon - werkverkeer

1.773

1.672

1.704

1.823

1.811

1.686

Totaal

1.811

1.701

1.728

1.858

1.849

1.717


CO2-intensiteit

De CO2-uitstoot per fulltime medewerker is in de afgelopen vijf jaar met 24% gedaald, van 10.767 kilo tot 8.179 kilo per FTE. De uitstoot per FTE is gelijk aan 98% van de CO2-uitstoot door een gemiddeld Nederlands huishouden.

De CO2-uitstoot per m2 vloeroppervlak (in de winkels) is sinds 2010 met 19% gedaald, van 62 kilo tot 50 kilo per m2.

CO2-intensiteit

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Kg CO2 per FTE

8.251

9.520

10.478

10.229

10.079

10.767

Kg CO2 per m2

50

55

57

58

59

62


Het voorafgaande kan als volgt weergegeven worden.