Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Algemeen

Het verminderen van de ecologische voetafdruk is één van de speerpunten van het MVO-beleid van Beter Bed Holding en betreft een breed spectrum: energiebesparing, vermindering van de CO2-uitstoot, minder verpakkingsmateriaal, minder milieubelastende stoffen in de verkochte producten en bevordering van circulaire economie.

In aansluiting op de ambities geformuleerd op de klimaattop in Parijs en het Ambitierapport 2020 van MVO Nederland, zal in dit verslag uitgebreid aandacht worden geschonken aan de thema’s 'energie en klimaat' en 'circulaire economie'.