Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Reikwijdte

In het verslag wordt gerapporteerd over Beter Bed Holding in het geheel met uitzondering van de activiteiten in Frankrijk. Daar waar wordt afgeweken van dit principe, wordt dit uitdrukkelijk gecommuniceerd. Er wordt voor de relevantie of het effect van de materiële onderwerpen geen onderscheid gemaakt tussen de bedrijfsonderdelen, aangezien de formules sterk op elkaar lijken.

Beter Bed Holding is een handelsonderneming en heeft geen eigen productie in huis. Voor de keuze van (duurzame) materialen is de onderneming sterk afhankelijk van haar leveranciers. Beter Bed Holding is derhalve in gesprek met haar (strategische) leveranciers om (meer) invloed uit te oefenen op de keuzes inzake grondstoffengebruik en zodoende de verkochte producten duurzamer te maken. Om misstanden in de leveranciersketen tegen te gaan, is in de gedragscode voor leveranciers (onder andere) opgenomen dat bedrijven de mensenrechten dienen te respecteren. Ook bij de keuze van dienstverleners (zoals afvalverwerkingsbedrijven) draagt de onderneming er zorg voor dat duurzaamheid deel uitmaakt van de dienstverlening (zoals duurzame verwerking van afval en recycling).