Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Materialiteitsmatrix

De matrix, gebaseerd op de materialiteitsanalyse, is in het verslag over 2013 gerapporteerd en bepaalt voor 50% de materialiteitsmatrix, zoals gepresenteerd in 2014 en 2015. Het belang dat de stakeholders geven aan de onderwerpen telt voor de overige 50% van de huidige materialiteitsmatrix mee. Er hebben zich in 2015 geen significante ontwikkelingen voorgedaan in de (aard van de) organisatie en er is derhalve geen aanleiding geweest voor een herijking van de materiële onderwerpen.

Eerdergenoemde onderwerpen worden als volgt weergegeven in de materialiteitsmatrix.

 

Hoog

 1. Veiligheid klanten
 2. Materialen
 3. Veiligheid medewerkers
 4. Naleving
 5. Inkoopomstandigheden
 6. Klachtenprocedures
 7. Energie

Medium

 1. Emissies
 2. Producten & Diensten
 3. Eerlijke communicatie
 4. Diversiteit
 5. Verhouding werkgever - werknemer
 6. Economische prestaties
 7. Mensenrechten
 8. Afval
 9. Training & Opleiding
 10. Werkgelegenheid
 11. Eerlijk ondernemen
 12. Marktaanwezigheid

Laag

 1. Transport
 2. Lokale gemeenschappen
 3. Milieubescherming
 4. Indirecte economische effecten
 5. Water
 6. Biodiversiteit