Beter Bed Holding

MVO-verslag 2015

Materiële onderwerpen

In 2013 heeft Beter Bed Holding een materialiteitsanalyse uit laten voeren door adviesbureau MVOplossingen dat gespecialiseerd is in rapportage over MVO. In 2014 heeft een dialoog plaatsgevonden met 14 stakeholders, waaronder personeel, aandeelhouders, leveranciers, branchegenoten en NGO's. De dialoog heeft niet geleid tot significante aanpassingen aan de lijst met materiële onderwerpen.

De lijst met onderwerpen van GRI G4 is dusdanig gedetailleerd dat de onderneming in enkele gevallen een aantal gerelateerde onderwerpen heeft samengevoegd. Stakeholders zijn akkoord met deze consolidatieslag, hetgeen geresulteerd heeft in de onderstaande onderwerpen en weging.

Onderwerp

Effect

Relevantie

Totaal

Veiligheid klanten

5

4

9

Materialen

4

4

8

Veiligheid medewerkers

4

4

8

Naleving

4

4

8

Inkoopomstandigheden

4

4

8

Klachtenprocedures

4

4

8

Energie

4

4

8

Emissies

3

4

7

Producten & Diensten

4

3

7

Eerlijke communicatie

4

3

7

Diversiteit

3

4

7

Verhouding werkgever - werknemer

4

3

7

Economische prestaties

4

3

7

Mensenrechten

4

3

7

Afval

3

4

7

Training & Opleiding

4

3

7

Werkgelegenheid

3

3

6

Eerlijk ondernemen

3

3

6

Marktaanwezigheid

3

3

6

Transport

2

3

5

Lokale gemeenschappen

3

2

5

Milieubescherming

3

2

5

Indirecte economische effecten

3

2

5

Water

2

2

4

Biodiversiteit

1

2

3

Onderwerpen zijn gewaardeerd op een schaal van twee tot tien, waarbij aan de kenmerken effect ('effect van het onderwerp op de organisatie of omgekeerd') en relevantie ('relevantie van het onderwerp voor de organisatie') ieder één tot vijf punten toegekend kunnen worden. Wanneer een indicator een gecombineerde score van effect en relevantie heeft van vijf punten of minder, is deze indicator niet materieel bevonden door de stakeholders (onbelangrijk). Wanneer de indicator een gecombineerde score heeft van meer dan vijf is de indicator wel materieel, ofwel belangrijk of cruciaal:

  • Belangrijk: de gecombineerde score van effect en relevantie is zes of zeven punten.
  • Cruciaal: de gecombineerde score van effect en relevantie is acht punten of meer.

In het jaarverslag worden alle onderwerpen met een gezamenlijke weging van zeven of meer toegelicht. Onderwerpen met een weging van zes of meer worden gerapporteerd in dit MVO-verslag. Onderwerpen die niet materieel bevonden zijn, worden enkel gerapporteerd indien de informatie eenvoudig voorhanden is. Van ieder onderwerp dat materieel (cruciaal of belangrijk) bevonden is, wordt de organisatie (volgens GRI) geacht minimaal een indicator te rapporteren.